نصب برج خنک کننده

نصب برج خنک کننده

نصب برج خنک کننده یکی از مهمترین مراحل راه اندازی کولینگ تاورها محسوب می شود. هرچقدر که کار نصب برج خنک کننده با دقت و رعایت اصول بیشتری صورت گیرد، شاهد افزایش بازدهی و طول عمر این دستگاه‌ها خواهیم بود. نصب کولینگ تاورها البته فقط مربوط به جانمایی این دستگاه ها در یک محل خاص نمی باشد. بلکه فرآیند اجرای فونداسیون، دمونتاژ کولینگ تاور، نصب قطعات و سیستم های الکتریکی و مکانیکی و لوله کشی های دستگاه، همه و همه باید با دقت خاصی انجام گیرد.

اصول نصب برج خنک کننده بطور کلی یکسان است. اما بسته به نوع کولینگ تاور (مدارباز، مداربسته، هیبریدی، جریان مخالف، جریان متقاطع و…)، میتواند شامل تفاوتهای ساختاری کوچکی نیز در فرآیند راه اندازی باشد. البته چنانچه نصب برج خنک کننده در شرایط محیطی بسته و یا در مجاورت یکسری موانع (دیوارها، درختان و دستگاه های دیگر) صورت بگیرد، رعایت یکسری نکات حساس نیز الزامی می باشد. در ادامه به بررسی این نکات کلیدی در هنگام نصب برج خنک کننده خواهیم پرداخت.

ویژگیهای محل نصب برج خنک کننده

محل یا مکان نصب برج خنک کننده بایستی دارای 3 ویژگی اساسی باشد:

 1. متراژ محیطی کافی برای نصب کولینگ تاور وجود داشته باشد. منظور از فضای کافی، تنها مربوط به جا شدن (جانمایی) دستگاه کولینگ تاور نمی باشد. بلکه جهت دسترسی راحت تعمیرکاران برای تعمیرات احتمالی، بایستی فضای خالی مناسبی پیرامون کولینگ تاور وجود داشته باشد.
 2. نصب کولینگ تاور نباید در مکانها و مسیرهای عبوری پرتردد و با فضاهای تنگ صورت گیرد. چرا که ممکن است در هنگام حمل تجهیزات سنگین و ادوات حجیم و وارد آمدن ضربات به برج خنک کننده، آسیب های جدی به قطعات این دستگاه ها وارد شود. گرچه که کولینگ تاورهای نوین عمدتاَ از جنس بدنه فایبرگلاس بوده و در برابر ضربه مقاوم است.
 3. نصب برج خنک کننده نسبت به دیوارها و موانع مجاور نیز بایستی با فاصله مناسبی انجام شود. بدینگونه که هوای تخلیه شده توسط کولینگ تاور با برخورد نزدیک به دیوار یا موانع کناری، دوباره وارد محفظه‌ی هوای ورودی دستگاه نشود!

cooling tower installation

نصب چند برج خنک کننده در کنار هم

به منظور نصب چندین برج خنک کننده در کنار هم به دو نکته اساسی توجه نمایید:

 • اول آنکه سعی کنید فاصله کولینگ تاورها از یکدیگر به مقدار بهینه ای باشد که در بکارگیری دستگاه ها و تأسیسات جانبی برای آنها صرفه جویی اقتصادی شود.
 • دوم آنکه فاصله مناسب بین سیستم های کولینگ برای عدم بایپس هوا رعایت شود. یعنی جریان هوای گرم خروجی از یک دستگاه وارد محفظه‌ی ورودی کولینگ تاور دیگری نشود. درغیر این صورت شاهد کاهش راندمان دستگاه و اختلال در روند خنک سازی سیالات خواهیم بود!

استانداردهای نصب برج خنک کننده

 • همواره به جهت نصب صحیح کولینگ تاورها و دیگر تجهیزات صنعتی حساس، استانداردهای داخلی و بین المللی متعددی ارائه میگردد. از همین رو ضوابط نصب برج خنک کننده نیز عمدتاَ بر اساس دستورالعمل های موجود در استانداردهای جهانی:
 • ASME
 • CTI- DNIو
 • ASHRAE
 • تعیین شده و توسط کارشناسان مجموعه های تخصصی معتبری همچون دماگستر، مورد استفاده قرار میگیرد.

فونداسیون برای نصب برج خنک کننده

فونداسیون برج خنک کننده بایستی مطابق با نقشه های فنی شرکتهای سازنده، طراحی و اجرا شود. عدم مطابقت فونداسیون با نقشه های فنی، موجب ناهمخوانی دستگاه و سطح زیرین آن میشود. بیاد داشته باشید که در صورت لزوم استفاده از بتن ریزی در ساخت فونداسیون نصب برج خنک کننده، بایستی از بتنهای با عیار بالا استفاده گردد تا هیچگونه نشستی در سطح زیرین سیستم کولینگ رخ ندهد.

وزن بالای دستگاه‌های کولینگ تاور حجیم و رطوبتی شدن مستمر فضای پیرامون دستگاه، همواره به عنوان مهمترین عوامل نشست سطح زیرین برجهای خنکساز معرفی میشود.

تراز بودن فونداسیون نیز موضوعی بسیار مهم است؛ زیرا درغیراینصورت پایه ها نیز نسبت به هم غیرتراز خواهند شد. پس از تراز شدن پایه های فلزی فونداسیون نصب برج خنک کننده، حالا میتوان حلقه‌های ساپورت تشتک ها را به پایه ها متصل نمود. قطعات تشتک نیز سپس به یکدیگر پیچ و مهره میشوند و به این حلقه‌های نگهداره اتصال می یابند. استک بالایی نیز پس از نصب در کولینگ تاور، باید به پایه های دستگاه پیچ و مهره شود.

فاصله کولینگ تاور از دیوار

نصب برج خنک کننده

کولینگ تاورها در راستای خنکسازی آب های داغ صنعتی و بازگرداندن مجدد آنها با دمای خنک به چرخه تولید و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. خنکسازی آبهای داغ توسط این دستگاه‌ها، به ورود مناسب جریان هوای خنک بیرون از کولینگ تاور بستگی دارد. بنابراین جهت ایجاد گردش هوای مناسب در هنگام نصب برج خنک کننده، بایستی فاصله مناسب این دستگاه ها از دیوارها و دیگر موانع رعایت شود. موانع مزاحم دیگر البته میتواند شامل پارتیشنها، درختان و دیگر سطوح سد کننده‌ی مجاور باشد. بطور کلی رعایت نکات تجربی زیر شدیداَ میتون راهگشا باشد:

 • پیشنهاد میشود نصب برج خنک کننده در مجاورت دیوارهای بلند، حداقل به اندازه نصف ارتفاع دیوار باشد.
 • توصیه میگردد فاصله برج خنک کننده از دیوارهای مشبک، به اندازه عرض دستگاه باشد. پارتیشن های سوراخدار و درختان نیز شامل همین مقدار فاصله حدودی می باشند.
 • همچنین چنانچه بخواهیم بر اساس ارتفاع کلی، فاصله مناسبی محاسبه شود، بایستی فاصله مجموع ارتفاع فونداسیون و کولینگ تاور را به میزان ارتفاع دیوارهای سورخدار و موانع مجاور در نظر بگیریم.

فاصله نصب برج خنک کننده از ساختمان

کولینگ تاور طبق استانداردهای تخصصی بایستی 9 متر (سی فوت) از دیوار بناهای مجاور فاصله داشته باشد. طبق استانداردهای تجربی نیز بهتر است نصب برج خنک کننده با فاصله حدودی «نصف ارتفاع بنای مجاور» صورت بگیرد.

ضمناَ گاهاَ به سبب پوشش دادن بدنه برج خنک کننده از دیوارهای مشبک یا پارتیشنهایی استفاده می شود. دیوارهای مشبک کاور کننده سیستم های کولینگ دارای سه خاصیت عمده هستند:

 1. تفکیک فضای نصب برج خنک کننده از باقی فضاهای پشت بام
 2. جلوگیری از ورود افراد متفرقه و پیشگیری از وارد آمدن ضربات به بدنه دستگاه
 3. نگهبانی به منظور جلوگیری از پرتاب قطرات به فضاهای پیرامونی و خیس شدن افراد و دیگر تأسیسات

 راه اندازی برج خنک کننده

راه اندازی برج خنک کننده

راه اندازی برج خنک کننده بدون رعایت اصول صحیح نصب و جابجایی، میتواند بسیار مشکل زا باشد و موجب کاهش بازدهی و راندمان کولینگ تاور شود. درواقع برای راه اندازی برج خنک کننده بایستی مثل یک کارآگاه دقیق، به تمامی ریز جزئیات دقت کافی داشته باشید. چه هنگام انتقال از کارخانه و پیکره بندی و چه در هنگام نصب هریک از قطعات، جانمایی و لوله کشی های نهایی…

بنابراین راه اندازی و نصب کولینگ تاور بایستی طبق اصول خاص صورت بگیرد. پس از اجرای فونداسیون برای نصب برج خنک کننده، پیکره بندی برج خنک کننده نیز بایستی انجام شود. اما پیکره بندی سیستم های کولینگ به چند صورت انجام میشود؟!

مونتاژ و دمونتاژ کولینگ تاور

ظرفیت و ابعاد دستگاه، عامل تعیین کننده برای مونتاژی یا دمونتاژی بودن نوع پیکره بندی انواع کولینگ تاور می باشد. البته مولفه «اندازه» در طراحی برج های خنک کننده تابع مولفه «ظرفیت» می باشد. بدین معنا که هرچقدر ظرفیت بیشتر شود، مسلماَ اندازه و ابعاد سیستم کولینگ نیز افزایش می یابد. پیکره بندی برج خنک کننده بطور کلی به دو روش «مونتاژ» و «دمونتاژ» انجام میشود.

نصب برج خنک کننده با مونتاژ:

این روش به کولینگ تاورهایی با ظرفیت کم مربوط است. بدین شکل که تمامی مراحل ساخت، تکمیل و مونتاژ برج خنک کننده در کارخانه انجام میشود. پس از انجام تمامی امورات ابتدایی در کارخانه، این دستگاه ها بصورت کاملاَ آماده توسط ماشین های سنگین به محل پروژه انتقال می یابند تا نصب برج خنک کننده انجام شود.

دمونتاژ کولینگ تاور:

هرگاه با کولینگ تاور هایی با ابعاد و ظرفیت های بزرگ روبرو باشیم، امکان انتقال یکپارچه‌ی آنها به محیط پروژه ممکن نیست. بنابراین در چنین شرایطی بدنه و دیگر قطعات به صورت جدا جدا در کارخانه تولید میشود. قطعات پس از آماده سازی به صورت جداگانه به محل نصب برج خنک کننده (محیط پروژه) منتقل میشوند. سپس هریک از قطعات به روش دمونتاژ (پیکره بندی در محل پروژه)

دماگستر؛ متخصص در راه اندازی برج خنک کننده

شرکت تخصصی دماگستر (https://dama-goostar.com) با در اختیار داشتن جمعی از بهترین مهندسین نخبه صنعتی و تسلط کافی بر روی انواع کولینگ تاور، همواره پاسخگوی موفقی برای نیازهای کارفرمایان عزیز سراسر کشور در زمینه خرید، فروش و نصب برج خنک کننده بوده است.

نصب برج خنک کننده در مدلهای مختلف (آدیاباتیک، جریان مخالف، جریان همسو، جریان متقاطع، جریان مکانیکی، مداربسته، مدارباز، خشک و…) دارای چالشهای فراوانی بوده و نیازمند حضور یک اکیپ مسلط و باتجربه می باشد. از همین رو شرکت تخصصی دماگستر آماده است تا خدمات متنوع خود را در زمینه راه اندازی برج خنک کننده به تمامی عزیزان و صنعتگران در تمامی استانهای کشور ارائه دهد.

مطالعه صفحات تخصصی زیر نیز میتواند برایتان راهگشا باشد:

قیمت برج خنک کننده
برج خنک کننده فایبرگلاس