در این قسمت از سایت دماگستر ما برای شما آخرین دستاوردهای علمی حوزه تهویه مطبوع را ترجمه نموده و تدوین خواهیم نمود.

شناخت پارامترهای تاثیرگذار در محاسبات ظرفیت برجهای خنک کن باعث خواهد شد مهندسین مشاور و طراحان در طراحی کولینگ تاورها دقیق تر عمل نموده و از هدر رفت انرژی از یک سو (بدلیل دست بالا گرفتن ظرفیت دستگاه های خنک کننده و یا تجهیزات گرمایشی) و بودجه شرکت های خریدار از سوی دیگر جلوگیری نمایند.

با ما همراه باشید …